CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG GIÁO DỤC

Mô tả:

Khóa tập huấn diễn ra trong vòng 3 ngày, dành cho đội ngũ cán bộ và chuyên viên chuyên trách về xây dựng và quản lý dự án thuộc các trường đại học và cao đẳng trong cả nước. Khóa tập huấn được tiến hành nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc xây dựng và quản lý một dự án giáo dục thành công và hiệu quả.


Mục tiêu:

Sau khi hoàn tất khóa tập huấn, học viên có thể:

  • Nắm vững kiến thức liên quan đến công tác quản lý dự án theo từng giai đoạn: xây dựng, lập kế hoạch, thực thi, kiểm tra, giám sát, và đánh giá kết thúc dự án;
  • Hiểu và nắm được các vấn đề thường gặp trong quá trình thực thi dự án, đồng thời biết cách xử lý các vấn đề này ở mỗi giai đoạn của dự án.

Đối tượng:

Học viên của khóa tập huấn bao gồm giảng viên, cán bộ chuyên trách về phát triển và quản lý dự án thuộc các trường đại học, cao đẳng, và các cơ sở giáo dục trong cả nước.


Giảng viên:

Chương trình tập huấn do các giảng viên và chuyên gia giáo dục được đào tạo bài bản và nhiều kinh nghiệm của Trung tâm SEAMEO RETRAC đảm trách


Thời gian:

Khóa tập huấn được tổ chức trong vòng 3 ngày. Mỗi ngày học trung bình 6 giờ, có giải lao vào giữa mỗi buổi học.


Địa điểm:

Khóa tập huấn được tổ chức tại Trung tâm SEAMEO RETRAC – 35 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.


CÁC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KHÁC

Sự kiện sắp diễn ra


Hình ảnh hoạt động