CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG GIÁO DỤC

Mô tả:

Khóa tập huấn diễn ra trong vòng 3 ngày, được xây dựng dành cho đội ngũ cán bộ và chuyên viên chuyên trách về quản lý và phát triển nhân sự thuộc các trường đại học và cao đẳng trong cả nước. Khóa tập huấn được tiến hành nhằm trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc xây dựng các chiến lược có liên quan trong công tác tuyển dụng, phân bổ và phát triển đội ngũ nhân sự trong môi trường giáo dục có hiệu quả


Mục tiêu:

Sau khi hoàn tất khóa tập huấn, học viên có thể:

  • Hiểu được các chiến lược, qui trình liên quan đến công tác quản lý và phát triển nhân sự
  • Nắm được các kiến thức quan trọng về lãnh đạo và tổ chức trong việc xác định các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý và phát triển nhân sự trong trường học;
  • Ứng dụng có hiệu quả các kiến thức về lãnh đạo và tổ chức nhân sự trong việc xây dựng tầm nhìn và các chiến lược khả thi để giải quyết các vấn đề/khó khăn trong công tác quản lý và phát triển nhân sự tại trường.

Đối tượng học viên:

Học viên của khóa tập huấn bao gồm giảng viên, cán bộ chuyên trách về quản lý và phát triển nhân sự thuộc các trường đại học, cao đẳng, và các cơ sở giáo dục trong cả nước.


Giảng viên:

Chương trình tập huấn do các giảng viên và chuyên gia giáo dục được đào tạo bài bản và nhiều kinh nghiệm của Trung tâm SEAMEO RETRAC đảm trách.


Thời gian:

Khóa tập huấn được tổ chức trong vòng 3 ngày. Mỗi ngày học trung bình 6 giờ, có giải lao vào giữa mỗi buổi học.


Địa điểm:

Khóa tập huấn được tổ chức tại Trung tâm SEAMEO RETRAC – 35 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.


CÁC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KHÁC

Sự kiện sắp diễn ra


Hình ảnh hoạt động