Khóa tập huấn về “Phương pháp giảng dạy tích cực trong giáo dục đại học”

Vào ngày 30-31/12/2020, SEAMEO RETRAC đã  tổ chức khóa tập huấn về “Phương pháp giảng dạy tích cực trong giáo dục đại học” cho 10 học viên là giảng viên và cán bộ chuyên môn từ các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Khóa tập huấn tập trung vào hai chủ đề: (1) Đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực, và (2) Ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Trong ngày 1, học viên đã được trang bị kiến thức cần thiết về các phương pháp giảng dạy tích cực hiện nay như phương pháp dạy học dựa trên dự án (Project-based Learning) và dạy học dựa trên vấn đề (Problem-based Learning). Trong ngày 2, học viên đã được cung cấp kiến thức và kỹ năng của một số công cụ tiên tiến và thực hành sử dụng CNTT trong việc thiết kế và phát triển các tài liệu giảng dạy trực tuyến, cũng như kiểm tra/ đánh giá kết quả học tập của sinh viên.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *