Khóa Tập huấn Quốc tế về “Giáo dục Toàn cầu vì sự Phát triển Cộng đồng Bền vững”

Khóa Tập huấn Quốc tế về “Giáo dục Toàn cầu vì sự Phát triển Cộng đồng Bền vững”

Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10 năm 2019, Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) sẽ tổ chức khóa tập huấn quốc tế với chủ đề “Giáo dục Toàn cầu vì sự Phát triển Cộng đồng Bền vững” tại Trung tâm. Khóa tập huấn do Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp tổ chức cùng Trung tâm khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UNESCO về Giáo dục cho Sự Hiểu biết Quốc tế (Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding – APCEIU, Hàn Quốc). Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm cung cấp cho các đại biểu tham dự đến từ những nước thành viên của SEAMEO và các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương cơ hội để hiểu rõ hơn về các khái niệm và nguyên tắc của giáo dục toàn cầu cũng như trang bị cho đại biểu kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết về quyền công dân toàn cầu trong thời đại toàn cầu hóa.

Đại biểu tham dự khóa tập huấn bao gồm 30 các cán bộ quản lý và chuyên viên hiện đang công tác trong nhiều lĩnh vực như giáo dục công dân toàn cầu, phát triển bền vững, phát triển cộng đồng và nhiều lĩnh vực liên quan khác, trực thuộc các cơ quan Chính phủ của các nước trong khu vực Đông Á.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *