CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

VIẾT ĐỀ ÁN XIN TÀI TRỢ

Mô tả:

Chương trình tập huấn Kỹ năng viết đề án xin tài trợ được tổ chức dành cho các cán bộ nghiên cứu, cán bộ dự án và quản lý dự án, giảng viên đang phụ trách công tác quản lý dự án tại các trường đại học và cao đẳng. Chương trình được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng viết đề án xin tài trợ thông qua việc tìm hiểu tiến trình viết đề án, từ đó nâng cao khả năng phân tích và nghiên cứu theo chiều sâu của từng vấn đề và xây dựng hồ sơ cho đề án xin tài trợ khả thi và hiệu quả.


Mục đích:

Sau khi hoàn thành khóa tập huấn, học viên sẽ có thể:

  • Hiểu được những thuật ngữ phổ biến được sử dụng trong tiến trình xây dựng hồ sơ của đề án xin tài trợ;
  • Nắm được những nội dung cốt lõi của tiến trình viết đề án xin tài trợ;
  • Chứng minh sự hiểu biết và vận dụng những kiến thức tiếp thu được từ khóa học trong việc thực hành viết một bản đề án xin tài trợ hoàn chỉnh theo yêu cầu do giảng viên đặt ra;
  • Vận dụng những kiến thức, thông tin được cung cấp từ khóa học và những kinh nghiệm của bản thân vào những tình huống thực tế trong viết đề án xin tài trợ.

Đối tượng học:

Học viên của khóa tập huấn là các cán bộ nghiên cứu, cán bộ phụ trách và quản lý dự án, giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục khác.


Thời gian:

Khóa tập huấn được tổ chức trong vòng 3 ngày. Mỗi ngày học trung bình 6 giờ, có giải lao vào giữa mỗi buổi học.


CÁC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KHÁC

Sự kiện sắp diễn ra


Hình ảnh hoạt động