TẬP HUẤN NGẮN HẠN

TẬP HUẤN NGẮN HẠN
TẬP HUẤN NGẮN HẠN Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC)  là thành viên của Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á, đồng thời trực thuộc Bộ Giáo dục và Đạo tào Việt Nam. SEAMEO RETRAC hỗ trợ các quốc gia thành viên xác đinh và giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý giáo dục thông qua việc cung cấp các dịch vụ như nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, phổ biến thông tin, phục vụ cộng đồng, … Bên cạnh các chương trình Du học dài hạn và ngắn hạn dành cho HS-SV, Trung tâm SEAMEO RETRAC còn phối hợp với các đối tác uy tín tại một số quốc gia tổ chức các chương trình…
Read More
CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG ANH

CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG ANH

Chương trình nâng cao năng lực tiếng Anh, TẬP HUẤN NGẮN HẠN
CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG ANH Trung tâm SEAMEO RETRAC là một trong những đơn vị được Bộ Giáo dục vào Đào tạo giao thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Trung tâm phối hợp với các đối tác uy tín tại một số quốc gia tổ chức chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực tiếng Anh cho giáo viên/giảng viên cốt cán ở các cấp học. Chương trình được xây dựng nhằm: Nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh kết hợp tập huấn chuyên môn cho cán bộ quản lý. Nâng cao năng lực tiếng Anh và phương pháp giảng dạy cho giảng viên, giáo viên. Kết hợp tham quan giáo dục và hoạt động giao lưu văn hóa. Thời gian: 04 –…
Read More
CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI

Chương trình trao đổi, TẬP HUẤN NGẮN HẠN, Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI Bên cạnh việc tổ chức các khóa tập huấn, huấn luyện chuyên đề về Quản lý Giáo dục, Trung tâm SEAMEO RETRAC xây dựng các chương trình trao đổi cho đội ngũ giảng viên, cán bộ giáo dục tham quan, trao đổi kinh nghiệm với các đối tác rộng khắp thế giới. Chúng tôi thiết kế và tổ chức các chương trình tham quan trao đổi theo từng mục đích của quý trường bao gồm: Học tập các mô hình tiên tiến về giảng dạy và quản lý nhà trường. Trao đổi kinh nghiệm về quản lý giáo dục với các chuyên gia tại các trường uy tín. Xây dựng mối quan hệ hợp tác quốc tế phục vụ nhu cầu đào tạo, liên kết. Thời…
Read More
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Chương trình tập huấn quản lý giáo dục, TẬP HUẤN NGẮN HẠN
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN QUẢN LÝ GIÁO DỤC SEAMEO RETRAC hướng mọi nỗ lực vào việc thực hiện các chương trình đổi mới mang tính quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, trao đổi chuyên gia và xây dựng quan hệ hợp tác quốc tế. Để đạt được sứ mệnh trên, thông qua hợp tác với các cơ quan, tổ chức quốc tế, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức và xúc tiến các chương trình tập huấn quản lý giáo dục tại nước ngoài cho cán bộ quản lý giáo dục. Khóa tập huấn xoay quanh các nội dung sau: Cập nhật kiến thức, kỹ năng và thông tin phục vụ công tác lãnh đạo và quản lý nhà trường. Tham quan thực tế các mô hình, cơ…
Read More