CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

GIẢNG DẠY KỸ NĂNG MỀM

Mô tả:

Khóa tập huấn về giảng dạy kỹ năng mềm được thiết kế dành cho đội ngũ giảng viên phụ trách giảng dạy kỹ năng mềm, các cán bộ phòng công tác sinh viên, cán bộ Đoàn, Hội sinh viên, tại các trường đại học, cao đẳng, và trung cấp chuyên nghiệp.

Chương trình tập huấn được thiết kế thành 3 học phần, mỗi học phần gồm có 4 kỹ năng.

Học phần 1:

 1. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 2. Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn
 3. Kỹ năng đàm phán
 4. Kỹ năng xác lập mục tiêu và xây dựng nhóm

Học phần 2:

 1. Kỹ năng thuyết trình hiệu quả
 2. Kỹ năng tư duy tích cực và sáng tạo
 3. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 4. Kỹ năng lựa chọn và xử lý thông tin

Học phần 3:

 1. Kỹ năng lãnh đạo
 2. Kỹ năng học tập chủ động
 3. Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian
 4. Kỹ năng kiểm soát căng thẳng

Mục tiêu:

Chương trình tập huấn được thiết kế nhằm nâng cao năng lực và đổi mới phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm theo hướng tích cực hóa người học thông qua việc:

 • Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến việc giảng dạy các kỹ năng mềm cho sinh viên trong nhà trường;
 • Cập nhật cho học viên những phương pháp giảng dạy sinh động, hiệu quả về các kỹ năng mềm cho sinh viên;
 • Hướng dẫn cho học viên cách tổ chức, thiết kế các hoạt động ngoại khóa nhằm huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên một các tự nhiên, thoải mái và dễ tiếp thu.
 • Chuyển giao cho học viên các tài liệu liên quan nhằm phục vụ cho việc giảng dạy, huấn luyện các kỹ năng mềm cho sinh viên.

Đối tượng học viên:

Học viên của khóa học bao gồm các cán bộ phòng công tác sinh viên, cán bộ Đoàn và Hội sinh viên, giảng viên phụ trách giảng dạy kỹ năng mềm tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp


Giảng viên:

Chương trình tập huấn do các giảng viên và chuyên gia giáo dục được đào tạo bài bản và nhiều kinh nghiệm của Trung tâm SEAMEO RETRAC đảm trách


Thời gian:

Khóa tập huấn được tổ chức trong vòng 4 ngày. Mỗi ngày học trung bình 6 giờ.


Địa điểm:

Khóa tập huấn được tổ chức tại Trung tâm SEAMEO RETRAC – 35 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.


CÁC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KHÁC

Sự kiện sắp diễn ra


Hình ảnh hoạt động