Khóa Tập huấn chuyên đề trước Hội thảo về “Nâng cao Năng lực Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục Đại học”

Khóa Tập huấn chuyên đề trước Hội thảo về “Nâng cao Năng lực Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục Đại học”

Trong khuôn khổ Hội thảo Quốc tế 2019 về “Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục Đại học: Lãnh đạo sự Thay đổi theo Xu hướng Toàn cầu”, SEAMEO RETRAC đã phối hợp cùng với Hội đồng Giáo dục Quốc tế tỉnh Columbia (BCCIE), trường Đại học Capilano và trường Đại học Rockies, Canada tổ chức khóa Tập huấn chuyên đề trước Hội thảo với chủ đề “Nâng cao Năng lực Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục Đại học” vào ngày 03/07/2019.

Khóa tập huấn có sự tham gia đầy đủ của 35 đại biểu hiện đang công tác ở vị trí lãnh đạo và quản lý cấp trường và khoa thuộc trường đại học và cao đẳng khác nhau trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành lân cận. Trong suốt các buổi tập huấn , các đại biểu tham dự đã có cơ hội cập nhật những quan điểm, chiến lược đổi mới về lãnh đạo và quản lý trong giáo dục đại học cũng như thảo luận về các vấn đề khác nhau mà các trường đại học và cao đẳng Việt Nam đang phải đối mặt.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *