CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ VÀ GIẢNG DẠY

Mô tả:

Khóa học bao gồm 6 học phần được thiết kế và tổ chức nhằm nâng cao nhận thức nhận thức cho các học viên về việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý và giảng dạy, cũng như cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho việc xây dựng tài liệu giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý lớp học, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý và giảng dạy tại trường. học tập:

Học phần 1: Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong việc Xây dựng Tài liệu giảng dạy

Học phần 2: Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong việc Xây dựng Bài giảng hiệu quả

Học phần 3: Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong việc Quản lý khóa học

Học phần 4: Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Kiểm tra và Đánh giá sinh viên

Học phần 5: Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Tổ chức công việc và Quản lý giảng dạy

Học phần 6: Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Giảng dạy sáng tạo thông qua Thiết kế trò chơi​


Mục tiêu:

Khóa học được xây dựng để giúp người học

  • Hiểu rõ các chức năng của các công cụ CNTT được giới thiệu tại khóa học, bao gồm tính ứng dụng và những hạn chế của các công cụ trong việc xây dựng tài liệu giảng dạy, thiết kế bài giảng hiệu quả và quản lý khóa học trực tuyến;
  • Ứng dụng các công cụ này một cách hiệu quả cho các mục tiêu giảng dạy tại trường (chẳng hạn trong việc xây dựng tài liệu, thiết kế bài giảng hiệu quả và quản lý khóa học trực tuyến…);
  • Thực hành những ứng dụng và công cụ CNTT trong việc xây dựng tài liệu giảng dạy, bài giảng hiệu quả và quản lý học tập tại khóa tập huấn.

Đối tượng học viên:

Tham gia khóa học là các giảng viên đang công tác tại các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam và trong khu vực.


Giảng viên:

Chương trình tập huấn do các giảng viên và chuyên gia giáo dục được đào tạo bài bản và nhiều kinh nghiệm của Trung tâm SEAMEO RETRAC đảm trách.


Thời gian:

Khóa tập huấn được tổ chức trong vòng từ 2 đến 3 ngày. Mỗi ngày học trung bình 6 giờ.


Địa điểm:

Khóa tập huấn được tổ chức tại Trung tâm SEAMEO RETRAC – 35 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.


CÁC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KHÁC

Sự kiện sắp diễn ra


Hình ảnh hoạt động