TIN TỨC – SỰ KIỆN

TIN TỨC

Trang 2 trên 6912345...102030...Trang cuối »

Khóa Tập huấn Quốc tế về “Giáo dục Toàn cầu vì sự Phát triển Cộng đồng Bền vững”

Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10 năm 2019, Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO

Xem thêm

Diễn đàn Giáo dục Khu vực về “Lãnh đạo sự Đổi mới trong Giáo dục: Mô hình tiên tiến trong Khu vực Đông Nam Á”

Vào ngày 26/09/2019, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức diễn đàn giáo dục khu vực

Xem thêm

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 22 của Trung tâm SEAMEO RETRAC

Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 22

Xem thêm

Hội thảo quốc tế về Nghiên cứu và Giảng dạy tiếng Anh lần thứ 10 “Sự Đa Dạng & Lôi cuốn trong Giảng Dạy Tiếng Anh”

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy và ý

Xem thêm

Lễ Tốt Nghiệp Chương Trình Thạc Sỹ về Ngôn Ngữ Ứng Dụng Khóa 16 (2017–2019)

Vào ngày 14/08/2019, Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO

Xem thêm