HỎI VÀ ĐÁP

HỎI & ĐÁP

Cụm từ SEAMEO RETRAC có nghĩa là gì?

SEAMEO RETRAC là cụm từ viết tắt của Trung tâm đào tạo khu vực của Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO). Như vậy, Trung tâm là tổ chức quốc tế trực thuộc SEAMEO. Tuy nhiên, Trung tâm tham gia nhiều đề án quốc gia như Đề án 322, Đề án Tiếng Anh 2020, Đề án Tiền tiến sĩ… và trên thực tế, Trung tâm xây dựng nhiều chương trình, hoạt động nhằm hỗ trợ cho hệ thống giáo dục Việt Nam, nhất là ở các vùng khó khăn, thiệt thòi.

Mọi chi tiết, xin nhấp vào đây.

Nhiệm vụ của SEAMEO RETRAC là gì? Những hoạt động chính của tổ chức?

Nhiệm vụ của SEAMEO RETRAC là hỗ trợ các quốc gia thành viên của SEAMEO xác định và thực hiện các nhiệm vụ với trọng tâm quản lý giáo dục thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, phổ biến thông tin, phục vụ cộng đồng, thiết lập mạng lưới và hợp tác.

Hoạt động chính tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, phổ biến thông tin, dịch vụ cộng đồng, mạng lưới thông tin và cộng tác. Lĩnh vực hoạt động chính của SEAMEO RETRAC là quản lý giáo dục.

Ngoài ra, SEAMEO RETRAC cũng cung cấp các khóa đào tạo ngôn ngữ, chủ yếu là tiếng Anh cho cộng đồng, các chương trình đặc biệt như chuẩn bị du học, các chương trình từ nguồn tài trợ của nhà nước và các nguồn khác, và liên kết với các trường đại học nước ngoài mở các khóa đào tạo thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ ứng dụng, biên phiên dịch, v.v.

Để biết thêm thông tin về quản lý giáo dục, xin nhấp vào đây, và thông tin về đào tạo tiếng Anh, xin nhấp vào đây.

Trụ sở chính của SEAMEO RETRAC ở đâu?

SEAMEO RETRAC địa chỉ tại số 35 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Số điện thoại: 028-38232174 – 8245618. Fax: 028-38232175.

SEAMEO RETRAC chỉ đơn thuần là trung tâm ngoại ngữ?

Không đúng. Đào tạo tiếng Anh chỉ là một trong các hoạt động đào tạo tại SEAMEO RETRAC. Trung tâm còn cung cấp các khóa đào tạo khác nhau và các loại hình dịch vụ khác như nghiên cứu, tư vấn, tổ chức hội thảo, trao đổi học sinh, sinh viên, giảng viên đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và quản lý giáo dục.

SEAMEO RETRAC có dịch vụ tư vấn du học không? Nếu có, tôi nên liên hệ với ai?

SEAMEO RETRAC có cung cấp dịch vụ tư vấn du học. Bạn nên liên hệ bộ phận Du học (OSD). Bộ phận Du học sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về các trường và học viện quốc tế, cho lời khuyên và hướng dẫn thích hợp, và hỗ trợ quá trình nộp hồ sơ.

Sinh viên sẽ được thông tin mới nhất về học phí, yêu cầu đầu vào, chỗ ở, và nộp hồ sơ xin visa. Bạn sẽ nhận được những thông tin tư vấn chuyên nghiệp và biết thêm các lợi ích khác.

Những trường được chọn để giới thiệu cho bạn là những trường có chất lượng, uy tín và được kiểm định chất lượng, nằm trong hệ thống đối tác của Trung tâm. Với kinh nghiệm sẵn có, chúng tôi tin tưởng sẽ mang lại thành công cho bạn.

SEAMEO RETRAC có tổ chức những chương trình đặc biệt khác ngoài các chương đào tạo tiếng Anh định kỳ cũng như các khóa học về giáo dục và quản lý giáo dục không?

Có, SEAMEO RETRAC có trang thông tin riêng về du học. Để biết chi tiết, xin nhấp vào đây.