GIỚI THIỆU

Ban Giáo dục (DOE)

Ban Giáo dục hướng nỗ lực của mình vào các vấn đề liên quan đến giáo dục, lãnh đạo và quản lý giáo dục thông qua việc tiến hành các hoạt động như huấn luyện, nghiên cứu, phục vụ cộng đồng, trao đổi và hợp tác nhằm đáp ứng nhu cầu trong khu vực và quốc tế.

Tầm nhìn

Là một đơn vị giáo dục có chất lượng cao, chuyên đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu về giáo dục, lãnh đạo và quản lý giáo dục trình độ sau đại học và thấp hơn, thông qua liên kết và hợp tác quốc tế với các trường, viện nước ngoài.

Nhiệm vụ

 • Thực hiện các chương trình liên kết đào tạo sau đại học (ĐH) về giáo dục (GD), lãnh đạo và quản lý giáo dục (LĐ&QLGD) có chất lượng, đạt tiêu chuẩn quốc tế;
 • Liên kết với các nước trong và ngoài khu vực để tiến hành các nghiên cứu GD, GD so sánh, các nghiên cứu phát triển trong LĐ&QLGD, các chương trình giáo dục phục vụ cộng đồng;
 • Xây dựng và thực hiện các dự án GD có nguồn tài trợ của nước ngoài, góp phần thực hiện công bằng trong GD, đặc biệt cho các vùng sâu, vùng xa và đối tượng thiệt thòi trong xã hội;
 • Giới thiệu các mô hình tiên tiến trong giảng dạy và LĐ&QLGD trên thế giới thông qua các hội nghị quốc tế, báo cáo chuyên đề, hội thảo chuyên đề, nhằm giúp giải quyết các vấn đề có liên quan trong GD và LĐ&QLGD mà các địa phương hoặc các nước đang phải đối mặt hoặc đang quan tâm;
 • Tổ chức các lớp huấn luyện và LĐ&QLGD, GD phổ thông cho Việt Nam và các nước trong khu vực như Cam-pu-chia, Lào và Myanmar.

Các khóa tập huấn, bồi dưỡng

Trong các năm qua, Ban Giáo dục (DOE) đã xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo và bồi dưỡng cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý giáo dục (QLGD) các cấp thuộc các trường đại học, cao đẳng, trung học, tiểu học, các Sở Giáo dục và Đào tạo, v.v… ở Việt Nam và các nước trong khu vực như Cam-pu-chia, Lào và Myanmar.

Nội dung tập huấn, bồi dưỡng bao gồm:

 • Xây Dựng Kế hoạch Chiến lược trong Nhà trường;
 • Kỹ năng Lãnh đạo Trường học;
 • Đánh giá trong Giáo dục
  • Đánh giá Tổ chức Trường học;
  • Đánh giá Giáo viên, Giảng viên, Nhân viên;
  • Đánh giá Học viên/Sinh viên;
  • Đánh giá Chương trình Đào tạo.
 • Đảm bảo và Kiểm định Chất lượng trong Giáo dục;
 • Phát triển nguồn Nhân lực;
 • Tổ chức và Quản lý Trường học;
 • Quảy lý Tài chính trong Nhà trường;
 • Xây dựng Chương trình học, Tài liệu Giảng dạy;
 • Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục;
 • Phương pháp Giảng dạy Tích cực;
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học;
 • Thiết kế Dự án tìm Nguồn tài trợ;
 • Huấn luyện Giảng dạy Kỹ năng mềm;
 • Quản trị Dự án.

Ban Giáo dục thường xuyên thiết kế các chương trình theo yêu cầu cụ thể của các trường, các cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, Ban Giáo dục còn thực hiện các hoạt động khác như nghiên cứu khoa học trong giáo dục, hoạt động phục vụ cộng đồng, liên kết và hợp tác quốc tế, trao đổi giảng viên và sinh viên nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết trong giáo dục ở Việt Nam và các nước trong và ngoài khu vực.

Sự kiện sắp diễn ra


Hình ảnh hoạt động


Liên kết nhanh


Các khóa tập huấn


Bản tin DOE


Hình ảnh và video