Khóa tập huấn “Ứng dụng CNTT trong Giảng dạy sáng tạo thông qua Thiết kế trò chơi”

Khóa tập huấn “Ứng dụng CNTT trong Giảng dạy sáng tạo thông qua Thiết kế trò chơi”

Vào ngày 22-23/04/2021, SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong Giảng dạy sáng tạo thông qua Thiết kế trò chơi” cho đối tượng giảng viên, cán bộ chuyên môn của các trường đại học và cao đẳng tại TP. HCM và các tỉnh lân cận. Trong hai ngày tập huấn, các học viên sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu và thực hành những công cụ công nghệ thông tin hiện đại trong xây dựng và phát triển tài liệu giảng dạy trực tuyến, trò chơi, đánh giá mức độ hiểu biết của sinh viên và kiểm tra cuối kỳ nhằm tạo một môi trường học năng động, tích cực cho sinh viên. Các công cụ sẽ được trình bày trong khóa học, bao gồm: QuizWhizzer, Nearpod, Powtoon, Classcraft, Educaplay, PlayBrighter, ClassKick, và GooseChase Edu.

Hạn chót đăng ký: 20/04/2021

Để biết thêm thông tin về khóa tập huấn này, xin vui lòng liên hệ:
Nguyễn Thị Hồng Gấm
Ban Giáo dục
SEAMEO RETRAC
Tel: (84-28) 3824 5618 (Ext: 126)
Email: nthgam@vnseameo.org


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *