Khoá tập huấn về “Huấn luyện Kỹ năng mềm – Học phần 4”

Khoá tập huấn về “Huấn luyện Kỹ năng mềm – Học phần 4”

Với mục đích trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để phục vụ tốt cho công tác đào tạo,  phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên, Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khoá tập huấn về “Huấn luyện Kỹ năng mềm – Học phần 4” từ ngày 27 đến hết ngày 29/04/2021 cho các đối tượng học viên bao gồm giảng viên bộ môn kỹ năng mềm, cán bộ phụ trách công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên thuộc các trường, viện tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận.

Tham gia khóa học, học viên sẽ có nhiều cơ hội học hỏi, tiếp xúc và xử lý các vấn đề nổi bật trong việc giảng dạy một số kỹ năng mềm tại các trường như:

  • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định;
  • Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian;
  • Kỹ năng thích ứng và linh hoạt trong công việc.

Ngoài ra, khoá tập huấn còn là cơ hội cho các học viên tìm hiểu và thảo luận các phương pháp huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên.

Hạn chót đăng ký: 21/04/2021

Để biết thêm thông tin về khóa tập huấn này, xin vui lòng liên hệ:
Nguyễn Thị Hồng Gấm
Ban Giáo dục
SEAMEO RETRAC
Tel: (84-28) 3824 5618 (Ext: 126)
Email: nthgam@vnseameo.org


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *