Khóa tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong Kiểm tra và Đánh giá kết quả học tập của sinh viên”

Khóa tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong Kiểm tra và Đánh giá kết quả học tập của sinh viên”

Với mục đích trang bị cho học viên kiến thức về các ứng dụng CNTT hiện đang được sử dụng trong việc xây dựng bài kiểm tra và đánh giá kết quả của sinh viên, Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong Kiểm tra và Đánh giá Kết quả Học tập của Sinh viên” từ ngày 28 đến ngày 29/01/2021.

Học viên của khóa tập huấn bao gồm cán bộ quản lý học vụ, và giảng viên của các trường đại học và cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Mục đích của khóa tập huấn nhằm tạo cơ hội cho học viên làm quen và ứng dụng các công cụ CNTT trực tuyến sẵn có như Quizalize, Socrative, Edulastic, Google Classroom Tools, ForAllRubric, v.v. trong việc thiết kế bài kiểm tra trình độ đầu vào của sinh viên, xây dựng bài tập tương tác, và thang đánh giá cùng các tiêu chí đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Hạn chót đăng ký: 25/01/2021

Để biết thêm thông tin về khóa tập huấn này, xin vui lòng liên hệ:
Nguyễn Thị Hồng Gấm
Ban Giáo dục
SEAMEO RETRAC
Tel: (84-28) 3824 5618 (Ext: 126)
Email: nthgam@vnseameo.org


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *