TRUNG TÂM SEAMEO RETRAC

LỜI NGỎ


Chào mừng quý vị đến với Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC)!

Kính thưa quý vị,

Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các quốc gia Đông Nam Á (SEAMEO) là tổ chức liên chính phủ khu vực được thành lập vào năm 1965 giữa các Quốc gia Đông Nam Á với mục đích thúc đẩy hợp tác khu vực trong giáo dục, khoa học và văn hóa. Hội đồng SEAMEO là cơ quan hoạch định chính sách cao nhất của tổ chức, thành viên  bao gồm  Bộ trưởng giáo dục của 11 nước Đông Nam Á,  Ban Thư ký tổ chức SEAMEO đặt trụ sở tại Bangkok, Thái Lan.

Việt Nam được Hội đồng SEAMEO công nhận lại là thành viên chính thức ngày 10/2/1992. Trung tâm SEAMEO RETRAC được thành lập vào tháng 10 năm 1996. Trung tâm hoạt  động theo  các chức năng , nhiệm vụ như bản thỏa thuận ký kết giữa chính phủ Việt Nam và tổ chức SEAMEO, với sứ mệnh là hỗ trợ các quốc gia thành viên SEAMEO xác định và giải quyết các vấn đề liên quan đến giáo dục.

Hơn 20 năm hoạt động, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã trưởng thành và ngày càng phát triển mạnh mẽ,  thực hiện  tốt các chức năng và nhiệm vụ của một trung tâm khu vực, hoạt động hướng đến tầm nhìn chung của tổ chức SEAMEO đó là “Trở thành tổ chức hàng đầu trong việc tăng cường sự hiểu biết trong khu vực về hợp tác giáo dục, khoa học và văn hóa nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu vực Đông Nam Á.”

Trung tâm đã thực hiện nhiều hoạt động giảng dạy và bồi dưỡng cho cán bộ quản lý giáo dục các cấp: là trung tâm giảng dạy tiếng Anh có chất lượng cao tại thành phố Hồ Chí Minh, phát triển nhiều hoạt động đào tạo, nghiên cứu, phục vụ cộng đồng, hợp tác quốc tế và trao đổi thông tin; bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên/giảng viên, các nhà quản lý giáo dục ở Việt Nam cũng như trong khu vực Đông Nam Á.

Các hoạt động của Trung tâm tập trung vào việc xây dựng và chia sẻ thông tin và kinh nghiệm cũng như những mô hình hay trong quản lý, dạy và học có thể ứng dụng, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để các nhà quản lý, giáo viên và học sinh có thể hiểu và ứng dụng được nhằm tự đổi mới trường học và cải thiện cuộc sống.

Để hoàn thành trọng trách và sứ mạng, Trung tâm tích cực và chủ động tìm kiếm các nguồn lực trong và ngoài nước, không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Quản lý Giáo dục của Việt Nam, Lào, Campuchia, xây dựng thành công và đưa vào giảng dạy các chương trình  tiếng Anh, kỷ năng của thế kỷ 21, đa dạng các hoạt động phục vụ cộng đồng, nâng cao năng lực tiếng Anh và kỹ năng sư phạm  của Giáo viên tiếng Anh các tỉnh, phát triển các hoạt động tuyển sinh du học, thực tập sinh, tham quan học tập tại nước ngoài và không ngừng mở rộng trao đổi hợp tác với các trường, viện, tổ chức giáo giáo dục  khu vực Đông Nam Á và quốc tế.

Trung tâm cam kết thực hiện các Chính sách chất lượng của trung tâm và duy trì việc áp dụng ISO 9001:2015 ở mức độ cao nhất.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Trung tâm tự hào với những kết quả đạt được và cũng rút ra những bài học kinh nghiệm, định hướng phát triển trong thời gian tới.

Thay mặt Trung tâm, tôi xin trân trọng gởi lời cám ơn đến Ban thư ký SEAMEO, Bộ giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Hội đồng quản trị Trung tâm đã lãnh đạo, ủng hộ, giúp đỡ và đề ra những chính sách thiết thực phát triển Trung tâm. Trân trọng cám ơn các cá nhân và cơ quan đối tác trong nước và quốc tế đã  đồng hành cùng Trung tâm trước đây, hiện nay và trong những năm tháng sắp tới.

Trân trọng,

Giám đốc

Hồ Thanh Mỹ Phương

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á thành lập Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) vào năm 1965 nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững thông qua hợp tác trong giáo dục, khoa học và văn hóa.

Là tổ chức bồi dưỡng năng lực và khám phá tiềm năng đầy đủ của con người, SEAMEO duy trì công việc và nguyện vọng chung của tổ chức trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, công bằng trong giáo dục, giáo dục y tế dự phòng , văn hóa truyền thống, thông tin và công nghệ, truyền thông, ngôn ngữ, xóa đói giảm nghèo, nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên.

Hội đồng SEAMEO là cơ quan hoạch định chính sách cao nhất của tổ chức, trong đó bao gồm 11 Bộ trưởng các nước Đông Nam Á. Ban Thư ký SEAMEO đặt trụ sở tại Bangkok, Thái Lan.

SEAMEO Secretariat
Mom Luang Pin Malakul Centenary Building, 4th Floor
920 Sukhumvit Road
Prakanong, Klongtoey, Bangkok 10110
Thailand
Institute Aminuddin Baki
Ministry of Education Malaysia
Kompleks Pendidikan Nilai
71760 Bandar Enstek
Negeri Sembilan
MALAYSIA

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG HỌC THUẬT

Hội đồng Khoa học – Đào tạo có chức năng và nhiệm vụ rà soát, thẩm định, lựa chọn và thông qua các đề xuất về cải tiến, thay đổi các tài liệu, giáo trình, nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm và đề xuất xây dựng các chương trình mới