TIN TỨC – SỰ KIỆN

TIN TỨC

Diễn đàn “Giáo dục trong bối cảnh hòa nhập khu vực ASEAN”

Cùng với hoạt động thường niên của phiên họp Hội đồng quản trị lần

Xem thêm

Hội thảo vào phiên họp bàn tròn của Mạng lưới đảm bảo chất lượng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AQAN)

Trung tâm SEAMEO RETRAC, với vai trò là thành viên liên kết của tổ chức AQAN, tham

Xem thêm

KHAI GIẢNG KHÓA VUI HỌC HÈ 2015

Ngày 29/06/2015, Chương trình Anh văn Thiếu nhi,Trung tâm SEAMEO RETRAC đã chính thức

Xem thêm

CHUYẾN THAM QUAN CAM-BU-CHIA

Công đoàn Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức chuyến tham quan đất nước chùa tháp,

Xem thêm