Buổi chia sẻ kinh nghiệm về “Phương pháp dạy môn kể chuyện cho học sinh Mẫu giáo và Thiếu nhi”

Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức chia sẻ kinh nghiệm về “Phương pháp dạy môn kể chuyện cho học sinh Mẫu giáo và Thiếu nhi” cho chương trình Anh văn Thiếu niên vào ngày 24/04/2016 tại Trung tâm.

Báo cáo viên của buổi chia sẻ kinh nghiệm là Thầy Robert Stanley Collins, giáo viên chương trình Anh văn Thiếu nhi. Buổi chia sẻ thu hút khoảng 50 giáo viên tiếng Anh đang dạy tại Trung tâm tham gia. Mục đích của buổi chia sẻ nhằm giúp giáo viên dạy giờ kể chuyện hấp dẫn và hiệu quả hơn đối với cấp độ Anh văn Mẫu giáo và Anh văn Thiếu nhi.

 

Comments are closed.