TIN TỨC – SỰ KIỆN

TIN TỨC

Chia sẻ kinh nghiệm “Sử dụng hiệu quả Công nghệ thông tin trong Giảng dạy Ngôn ngữ”

Ngày 14/5/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm “Sử

Xem thêm

Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 48, Thái Lan

Hội nghị thường niên Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á

Xem thêm

Tập huấn “Thiết kế bài giảng tương tác bằng Captivate”

Ngày 25/4/2014, SEAMEO RETRAC tổ chức buổi tập huấn “Thiết kế bài giảng

Xem thêm

Buổi họp Giáo viên giảng dạy Chương trình tỉnh

Ngày 24/4/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức buổi họp với giảng viên tham

Xem thêm