Lễ tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ về Ngôn ngữ ứng dụng cho học viên khóa 11 (2013-2014)

Ngày 27/8/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Đại học Curtin, Úc tổ chức lễ tốt nghiệp cho 25 học viên khóa 11 (2013 – 2014) của chương trình Thạc sỹ về ngôn ngữ ứng dụng (Master of Arts in Applied Linguistics). Đây là chương trình do trường Đại học Curtin (Australia) và Trung tâm SEAMEO RETRAC hợp tác tổ chức. Đến nay, chương trình đã mở được 13 khóa thu hút 537 học viên. Khóa 12 và khóa 13 đang diễn ra. Đây là chương trình đào tạo hiệu quả và thành công, góp phần phát triển nguồn nhân lực cho ngành giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam và khu vực.

Comments are closed.