Khóa tập huấn trực tuyến về “Phương pháp giảng dạy tích cực trong giáo dục đại học”

Khóa tập huấn trực tuyến về “Phương pháp giảng dạy tích cực trong giáo dục đại học”

Vào ngày 27-28/11/2021, SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn trực tuyến về “Phương pháp giảng dạy tích cực trong giáo dục đại học” cho 30 học viên là giảng viên và cán bộ chuyên môn thuộc các khoa khác nhau của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Khóa tập huấn được thiết kế tập trung vào các phương pháp giảng dạy tích cực và các hoạt động tương tác khác nhau mà học viên có thể áp dụng linh hoạt vào thực tế giảng dạy tại trường của họ. Trong ngày 1, học viên đã được cung cấp kiến ​​thức về các lý thuyết giảng dạy cũng như các hoạt động lớp học khác nhau liên quan đến mô hình giảng dạy 5E – Engage (Gắn kết), Explore (Khảo sát), Explain (Giải thích), Elaborate (Củng cố) và Evaluate (Đánh giá). Ngoài ra, học viên cũng có cơ hội tìm hiểu về một trong những phương pháp giảng dạy đổi mới phổ biến nhất là Phương pháp học tập dựa trên việc giải quyết vấn đề. Vào ngày thứ 2, học viên đã được giới thiệu một số hoạt động tương tác và trải nghiệm cách tổ chức các hoạt động trên trong lớp học.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *