Khóa tập huấn trực tuyến về “Ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm tra đánh giá trong giảng dạy trực tuyến”

Khóa tập huấn trực tuyến về "Ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm tra đánh giá trong giảng dạy trực tuyến"

Vào ngày 25-26/12/2021, SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về “Ứng dụng CNTT cho hoạt động kiểm tra đánh giá trong giảng dạy trực tuyến” dành cho 23 giảng viên thuộc Trung tâm Ngoại ngữ của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Khóa tập huấn đã được tổ chức trên nền tảng Zoom dưới sự hướng dẫn của Ths. Cao Hồng Phát-  giảng viên trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Trong suốt một ngày rưỡi của khóa học, các học viên có thể trang bị cho bản thân những kiến thức hữu ích về các ứng dụng CNTT hiện đang được sử dụng trong việc chuẩn bị đề thi và đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Trong khóa tập huấn, các ứng dụng CNTT được giới thiệu cho người tham gia bao gồm Quizalize, Quizizz, Kahoot, Azota, Edulastic, Google Tools, QuickRubric, v.v.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *