Khóa tập huấn trực tuyến về “Ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động kiểm tra và đánh giá trong giảng dạy trực tuyến”

Khóa tập huấn trực tuyến về “Ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động kiểm tra và đánh giá trong giảng dạy trực tuyến”

Vào ngày 30-31/3/2022, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về “Ứng dụng CNTT cho hoạt động kiểm tra và đánh giá trong giảng dạy trực tuyến” dành cho 06 giảng viên và cán bộ chuyên môn đến từ các trường đại học, cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Khóa tập huấn nhằm cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc ứng dụng các công cụ công nghệ thông tin hiện đang được sử dụng trong việc chuẩn bị đề thi và đánh giá kết quả học tập của sinh viên, nhằm mục tiêu đánh giá mức độ hiểu biết và kết quả học tập của sinh viên. Trong khóa tập huấn, các ứng dụng CNTT được giới thiệu bao gồm Quizizz, Nearpod, Azota, Google Tools, Edulastic, Canvas Instructure, Rubistar, và ForAllRubric, v.v.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *