Hội thảo quốc tế về “Đổi mới trong Lãnh đạo và Quản lý trong Giáo dục Đại học: Xu hướng và Thực tiễn toàn cầu trong Thời kỳ hậu đại dịch 19”

Vào ngày 07-08/07/2022, SEAMEO RETRAC sẽ phối hợp cùng với Hội đồng Giáo dục Quốc tế tỉnh Columbia – Canada (BCCIE), dưới sự tài trợ của Trường Đại học Capilano, Canada, tổ chức Hội thảo quốc tế về “Đổi mới trong Lãnh đạo và Quản lý trong Giáo dục Đại học: Xu hướng và Thực tiễn toàn cầu trong Thời kỳ hậu đại dịch”. Hội thảo sẽ là diễn đàn quốc tế cho các nhà lãnh đạo giáo dục, nghiên cứu viên và giảng viên của các trường trên toàn thế giới tham gia thảo luận và trao đổi ý kiến, quan điểm sáng tạo trong hoạt động lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học.

Năm nay, Hội thảo sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom.

Mục tiêu chính của Hội thảo năm nay chính là giúp các đại biểu cập nhật và trao đổi thông tin về những đổi mới và mô hình tiên tiến trong lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học nhằm hướng đến môi trường giáo dục tốt hơn trong tương lai. Ngoài ra, hội thảo cũng nhằm cập nhật các ý tưởng đổi mới và mô hình thực tiễn liên quan đến các chiến lược lãnh đạo và quản lý hiện nay, đảm bảo và kiểm định chất lượng, giảng dạy và học tập sau đại dịch, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và quan hệ đối tác toàn cầu và giáo dục xuyên quốc gia.

Link đăng ký tham gia dành cho đại biểu: https://forms.gle/NSwNCGv5tFWrHW6e9

Link đăng ký tham gia dành cho báo cáo viên: https://forms.gle/SLDKcEKKkhF4sNJn8

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Ban Giáo dục
Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam
Tel: (84-28) 3 8245618 (Ext: 125)
Email: internationalconference2022@vnseameo.org or hnthao@vnseameo.org
Website: https://www.vnseameo.org/InternationalConference2022/


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *