Khoá tập huấn về “Giảng dạy Kỹ năng Mềm – Học phần 3”, 28-31/8/2018

Khoá tập huấn về “Giảng dạy Kỹ năng Mềm – Học phần 3” sẽ diễn ra từ 28-31/8/2018 cho các đối tượng học viên bao gồm đội ngũ quản lý các phòng khoa và giảng viên đến từ khắp các học viện, đại học và cao đẳng trong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tham gia khóa học, học viên sẽ có nhiều cơ hội học hỏi, tiếp xúc và xử lý các vấn đề nổi bật trong giảng dạy kỹ năng mềm tại các trường như khả năng xử lý tình huống, khả năng lãnh đạo, tính sáng tạo và chủ động trong học tập và đưa ra quyết định, khả năng kiểm soát căng thẳng, và khả năng quản lý thời gian và tổ chức công việc. Ngoài ra khoá học còn là cơ hội cho các học viên tìm hiểu và tranh luận các phương thức dạy kỹ năng một cách hiệu quả cho các đối tượng học sinh sinh viên tại trường sở tại. 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *