Khóa tập huấn trực tuyến khu vực về “Nâng cao sự xuất sắc trong lãnh đạo và quản lý giáo dục trong giáo dục đại học”

Vào ngày 17-26/05/2022, SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn trực tuyến khu vực về lãnh đạo và quản lý giáo dục dành cho các cán bộ lãnh đạo tại các trường đại học và cao đẳng của Campuchia, Lào, Myanmar, và Việt Nam với chủ đề “Nâng cao sự xuất sắc trong lãnh đạo và quản lý giáo dục trong giáo dục đại học”. Khóa tập huấn nhằm mục đích giúp học viên nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý giáo dục thông qua việc cung cấp các kiến thức hữu ích và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục.

Khóa học còn nhằm trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết trong thực tiễn về lãnh đạo và quản lý trong giáo dục đại học cũng như giúp học viên có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người tham gia và giảng viên khác. Các chủ đề thảo luận trong khóa tập huấn bao gồm (1) Đổi mới trong lãnh đạo và quản lý giáo dục đổi mới thời kỳ khủng hoảng, (2) Xây dựng kế hoạch chiến lược trong giáo dục đại học, (3) Lãnh đạo sự thay đổi vượt qua khủng hoảng và giải quyết xung đột trong giáo dục đại học, và (4) Đánh giá đội ngũ giảng viên trong giáo dục đại học

Khóa tập huấn là một trong những hoạt động chính được SEAMEO RETRAC thực hiện hàng năm nhằm hỗ trợ các nước trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia, CHDCND Lào, Myanmar và Việt Nam, trong việc tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý cho lãnh đạo các trường đại học.

Năm nay, khóa học sẽ được thực hiện trực tuyến trên trang Moodle và nền tảng Zoom của SEAMEO RETRAC. Trong giai đoạn 1 từ ngày 17/05 đến ngày 18/05/2022, học viên tham gia chuỗi bài giảng trên nền tảng Zoom trong vòng 02 ngày. Trong giai đoạn 2 (19/05-26/05), học viên sẽ truy cập trang Moodle của SEAMEO RETRAC để nhận tài liệu hướng dẫn, trả lời các câu hỏi trong cuộc thảo luận trên diễn đàn và hoàn thành bài tập.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *