Khóa tập huấn Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Quản lý khóa học trực tuyến

Khóa tập huấn Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Quản lý khóa học trực tuyến

Nhằm mục tiêu trang bị cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp khoa và giảng viên của các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam những kiến thức, kỹ năng liên quan đến ứng dụng có hiệu quả những công cụ CNTT trực tuyến trong công tác tổ chức công việc và quản lý giảng dạy, từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn kéo dài trong hai ngày về “Ứng dụng CNTT trong quản lý khóa học trực tuyến” tại Trung tâm. Tham gia khóa học là các nhà quản lý và giảng viên đến từ các trường đại học và cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Bên cạnh việc trang bị kiến thức, kỹ năng liên quan đến chủ đề của khóa học, khóa học cũng tạo cơ hội cho học viên trao đổi kinh nghiệm và thông tin có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin tại trường của mình nhằm mục tiêu hỗ trợ tăng cường chất lượng công việc của học viên tại nơi công tác.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *