Khóa Tập huấn về “Kỹ năng Viết Báo cáo Nghiên cứu”

Khóa Tập huấn về “Kỹ năng Viết Báo cáo Nghiên cứu”

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm SEAMEO RETRAC và Học viện Giáo dục về Nguồn Nước trực thuộc Tổ chức UNESCO (IHE DELFT-The Netherland), Trung tâm đã tổ chức khóa tập huấn trong vòng hai ngày về “Kỹ năng Viết Báo cáo Nghiên cứu” nhằm mục tiêu xuất bản, vào ngày 29-30/11/2018.

Khóa tập huấn nhằm mục tiêu hỗ trợ cho đội ngũ giảng viên và quản lý thuộc các trường được nâng cao năng lực trong việc xây dựng thành công một bài báo cáo nghiên cứu khoa học và được chọn để xuất bản bởi các tạp chí uy tín, thông qua việc trang bị kỹ năng và kiến thức về viết báo cáo khoa học. Khóa tập huấn được tổ chức với sự tham dự của gần 50 giảng viên và cán bộ quản lý học thuật hiện đang công tác tại các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *