Hội thảo “Cải cách giáo dục Đại học: Bài học thực tiễn từ Hàn Quốc và Mã Lai”

Hội thảo “Cải cách giáo dục Đại học: Bài học thực tiễn từ Hàn Quốc và Mã Lai”

SEAMEO RETRAC phối hợp với Tổ chức Ngân hàng Thế giới (Worldbank Group) tổ chức Hội thảo “Cải cách giáo dục Đại học: Bài học thực tiễn từ Hàn Quốc và Mã Lai” vào ngày 17/10/2014 tại trụ sở của Trung tâm. Báo cáo tại Hội thảo có TS. Ju-Ho Lee, Nguyên Bộ Trưởng, Bộ Giáo dục Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc và GS. Morshidi Sirat, Vụ Trưởng, Vụ Giáo dục Đại học Mã Lai. Nội dung báo cáo của TS. Ju-Ho Lee tập trung vào những thành công và bài học kinh nghiệm về cải cách giáo dục đại học. Nội dung báo cáo của GS. Morshidi Sirat xoay quanh những bài học thành công trong cải cách giáo dục đại học trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. Hội thảo thu hút hơn 70 lãnh đạo, cán bộ quản lý các khoa, phòng ban thuộc các trường đại học, cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Hội thảo là diễn đàn để các thành viên tham dự trao đổi những kinh nghiệm về cải cách giáo dục với báo cáo viên.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *