Báo cáo chuyên đề “Kết hợp những chuẩn mực lãnh đạo của thế kỉ 21 vào công tác quản lý những thay đổi trong giáo dục đại học”

Báo cáo chuyên đề “Kết hợp những chuẩn mực lãnh đạo của thế kỉ 21 vào công tác quản lý những thay đổi trong giáo dục đại học”

Vào ngày 26 tháng 3, trong khuôn khổ hợp tác với trường College of the Rockies tại Canada, Trung tâm SEAMEO RETAC đã tổ chức buổi Báo cáo chuyên đề về “Kết hợp những chuẩn mực lãnh đạo của thế kỉ 21 vào công tác quản lý thay đổi trong giáo dục đại học” dành cho 75 cán bộ lãnh đạo và quản lý đến từ các trường đại học và cao đẳng tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Buổi báo cáo  nhằm giới thiệu những bài học thực tiễn và giải pháp trong việc kết hợp những chuẩn mực lãnh đạo vào công tác quản lý sự thay đổi trong giáo dục đại học. Báo cáo viên của buổi báo cáo là Ông Wayne Lee-Ying, Trưởng Bộ phận Hợp tác Quốc tế của trường College of the Rockies.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *