Tập huấn giảng dạy kỹ năng mềm – học phần 3

Tập huấn giảng dạy kỹ năng mềm – học phần 3

Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tiến hành thực hiện khóa huấn luyện về giảng dạy kĩ năng mềm – học phần 3 từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 3 năm 2018 dành cho giảng viên, cán bộ Đoàn, Hội Sinh viên tại các trường cao đẳng, đại học tại TPHCM và các tỉnh lân cận. Học phần 3 sẽ bao gồm các kỹ năng như kỹ năng lãnh đạo, học tập chủ động, kiểm soát căng thẳng, tổ chức công việc và quản lý thời gian.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *