Phiên họp Cán bộ cấp cao Tổ chức SEAMEO lần thứ 37

Phiên họp Cán bộ cấp cao Tổ chức SEAMEO lần thứ 37

Phiên họp Cán bộ cấp cao Tổ chức SEAMEO lần thứ 37 đã diễn ra từ ngày 26-27/11/2014 tại khách sạn Plaza Athénée, Bangkok, Thái Lan. Hơn 100 đại biểu là cán bộ cấp cao ngành giáo dục đến từ 11 quốc gia thành viên tổ chức SEAMEO, các thành viên liên kết và thành viên mở rộng, đại diện các tổ chức quốc tế như: Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT); Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Ban Thư ký tổ chức ASEAN; UNESCO Bangkok; Mạng lưới các trường đại học ASEAN; Hiệp hội Trao đổi Giáo dục Trung Quốc (CEAIE), UNICEF …

Trong phiên họp chung, các đại biểu đã được nghe các báo cáo và cập nhật về việc thực hiện các dự án liên kết giữa Ban Thư Ký SEAMEO và các Trung tâm tổ chức SEAMEO với các tổ chức đối tác quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch chiến lược (2011-2020). Sự thành công rực rỡ của Đại hội SEAMEO với các nội dung về văn hóa, giáo dục và khoa học là một trong những thành tựu đáng chú ý trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược trong kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Đại diện Ban Thư ký thay mặt các Trung tâm phụ trách, đã báo cáo với hội nghị về tiến độ và kết quả của việc thực hiện dự án SEAMEO College mà trong đó, SEAMEO RETRAC đã hoàn thành giai đoạn đầu của Module 3 với chủ đề “Diễn đàn cải tiến giáo dục dành cho các nhà lãnh đạo” (ELIF). Song song các hoạt động chung, kế hoạch hành động về loạt các sự kiện sẽ được triển khai việc nhằm kỉ niệm 50 năm thành lập tổ chức SEAMEO đã được phổ biến. Tại phiên họp, các đại biểu cũng được thông báo về thời gian và địa điểm chuẩn bị cho Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 48.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *