DỰ ÁN QUỐC TẾ

DỰ ÁN QUỐC TẾ

Hội Thảo Khu Vực Về Khung Năng Lực Giáo Viên Và Sự Hài Lòng Của Giáo Viên Đông Nam Á

Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) phối hợp với Ban thư ký SEAMEO

Xem thêm

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác với National Geographic Learning-Cengage

Biên bản ghi nhớ này sẽ giúp đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong việc nâng cao trình độ

Xem thêm

Khóa tập huấn về phương pháp giảng dạy tiếng Anh và phát triển chuyên môn

Tiến sĩ Dawn Bikowski, Giám đốc chương trình phát triển ngôn ngữ tiếng Anh khoa ngôn ngữ học

Xem thêm

Khóa bồi dưỡng các Phương pháp Đổi mới trong việc giảng dạy tiếng Anh ở các trường Đại học và Cao đẳng tại Việt Nam

Giáo sư Tiến sĩ Dilin Liu, Giáo sư ngôn ngữ ứng dụng, khoa Anh ngữ của Trường Đại học

Xem thêm