DỰ ÁN TRONG NƯỚC

DỰ ÁN TRONG NƯỚC

Đề án SEAMEO College – Mô-đun 3: Diễn đàn “Các vấn đề và giải pháp cho đổi mới quản lý giáo dục khu vực Đông Nam Á”

Mục đích của diễn đàn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý, tăng cường phát triển

Xem thêm

Khóa bồi dưỡng các Phương pháp Thiết kế chương trình theo mục tiêu người học trong giảng dạy tiếng Anh

SEAMEO RETRAC phối hợp với Văn phòng tiếng Anh khu vực của Hoa Kỳ (RELO) đã tổ chức thành công

Xem thêm