CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG ANH

CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG ANH

Chương trình nâng cao năng lực tiếng Anh, TẬP HUẤN NGẮN HẠN
CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG ANH Trung tâm SEAMEO RETRAC là một trong những đơn vị được Bộ Giáo dục vào Đào tạo giao thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Trung tâm phối hợp với các đối tác uy tín tại một số quốc gia tổ chức chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực tiếng Anh cho giáo viên/giảng viên cốt cán ở các cấp học. Chương trình được xây dựng nhằm: Nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh kết hợp tập huấn chuyên môn cho cán bộ quản lý. Nâng cao năng lực tiếng Anh và phương pháp giảng dạy cho giảng viên, giáo viên. Kết hợp tham quan giáo dục và hoạt động giao lưu văn hóa. Thời gian: 04 –…
Read More