CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI

Chương trình trao đổi, TẬP HUẤN NGẮN HẠN, Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI Bên cạnh việc tổ chức các khóa tập huấn, huấn luyện chuyên đề về Quản lý Giáo dục, Trung tâm SEAMEO RETRAC xây dựng các chương trình trao đổi cho đội ngũ giảng viên, cán bộ giáo dục tham quan, trao đổi kinh nghiệm với các đối tác rộng khắp thế giới. Chúng tôi thiết kế và tổ chức các chương trình tham quan trao đổi theo từng mục đích của quý trường bao gồm: Học tập các mô hình tiên tiến về giảng dạy và quản lý nhà trường. Trao đổi kinh nghiệm về quản lý giáo dục với các chuyên gia tại các trường uy tín. Xây dựng mối quan hệ hợp tác quốc tế phục vụ nhu cầu đào tạo, liên kết. Thời…
Read More