Hội nghị chuyên đề lần VII của Tổ chức SEAMEO và Đại học Tsukuba

Theo lời mời của trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản và Ban Thư ký Tổ chức SEAMEO, TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tham dự báo cáo tại Hội nghị chuyên đề lần VII của Tổ chức SEAMEO và Đại học Tsukuba vào ngày 10/02/2019 tại Tokyo, Nhật Bản. Với chủ đề “Khôi phục và Đẩy mạnh Công tác Giáo viên trong Thời kỳ Kinh tế Kỹ thuật số”, hội nghị chuyên đề lần này tập trung vào cải cách công tác đào tào và bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trong thời đại kỹ thuật số và cách mạng công nghiệp 4.0. Nội dung hội nghị bao gồm các chuyên mục:

  • Cải cách Công tác Đào tạo, Bồi dưỡng Giáo viên trong Thời đại Kinh tế Kỹ thuật số;
  • Khai thác Phát triển Nguồn Nhân lực thông qua Giáo dục và Văn hóa;
  • Các chương trình Trao đổi Học tập và Tiếp nhận Thực tập sinh Quốc tế;
  • Những Thách thức trong Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 tới Thị trường Lao động mà Sinh viên sẽ đối mặt.

Báo cáo tại hội nghị, TS. Hồ Thanh Mỹ Phương đã chia sẻ những khó khăn, thách thức và giải pháp của Việt Nam trong công tác đào tào, bồi dưỡng giáo viên. Các nội dung chia sẻ thu hút được sự quan tâm và đánh giá cao từ phía hội nghị và đối tác Nhật Bản.

 

Comments are closed.