Uncategorized

14
Th11

Khóa tập huấn “Phương pháp giảng dạy tích cực trong giáo dục đại học”

Khóa tập huấn “Phương pháp giảng dạy tích cực trong giáo dục đại học” Vào ngày 27-28/11/2022, Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn về “Phương pháp giảng dạy tích cực trong giáo dục đại học” dành cho các giảng viên, cán bộ chương trình đến từ các trường đại học, cao đẳng, trường và viện giáo

Xem thêm

5
Th10

Chuỗi tập huấn trực tuyến về Phát triển chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam trong thời kỳ hậu Covid-19

Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Văn phòng tiếng Anh khu vực của Hoa Kỳ (RELO) và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công khóa tập huấn trực tuyến (webinars) về “Phát triển chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam trong thời kỳ hậu covid-19” cho 115

Xem thêm

5
Th10

Khóa tập huấn trực tuyến về Nâng cao kỹ năng Viết tiếng Anh học thuật trong nghiên cứu khoa học và xuất bản

Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Văn phòng tiếng Anh khu vực của Hoa Kỳ (RELO) và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa tập huấn trực tuyến (webinars) với 4 webinars về “Nâng cao kỹ năng Viết tiếng Anh học thuật trong nghiên cứu khoa học và xuất bản” cho giảng

Xem thêm

20
Th8

CUỘC THI BÁN HÀNG ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 3 (SEASAC 2022)

CUỘC THI BÁN HÀNG ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 3 (SEASAC 2022) 🎉 Vào ngày 30/09/2022, trường Đại học Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia sẽ tổ chức cuộc thi SALES cho Đông Nam Á lần thứ 3. SEASAC là dự án kéo dài 3 năm do Dự án Erasmus+ của Cộng đồng Châu Âu trong lĩnh vực giáo dục đại học

Xem thêm

29
Th7

HỌC BỔNG 100% CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TOÀN CẦU NEW ZEALAND (NZGCC) 2022

Học bổng toàn phần khóa học Chứng chỉ Năng lực Toàn cầu New Zealand (New Zealand Global Competence Certificate – NZGCC) là học bổng dành cho giảng viên, giáo viên tại Việt Nam, được cấp bởi Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand – ENZ). Khóa học sẽ cung cấp cho người tham gia những kỹ năng toàn

Xem thêm

18
Th4

Khóa tập huấn trực tuyến về “Xây dựng đề cương chi tiết môn học”

Khóa tập huấn trực tuyến về “Xây dựng đề cương chi tiết môn học” Vào ngày 26-27/05/2022, SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn trực tuyến về “Xây dựng đề cương chi tiết môn học” cho giảng viên và cán bộ chuyên môn của các trường đại học và cao đẳng trong cả nước. Khóa tập huấn nhằm mục

Xem thêm

18
Th4

Buổi báo cáo chuyên đề trực tuyến khu vực về “Đổi mới trong Lãnh đạo và quản lý giáo dục: Những xu hướng và nhận thức về lãnh đạo quản lý giáo dục đại học sau đại dịch COVID-19”

Nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên SEAMEO trong việc giải quyết các vấn đề và xác định các giải pháp cho những thách thức liên quan đến lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học, và nhằm tạo ra một diễn đàn để các chuyên gia cùng thảo luận, cập nhật kiến ​​thức và trao đổi chuyên

Xem thêm

11
Th3

Hội thảo khu vực “Tăng cường giáo dục chất lượng, công bằng và hòa nhập tại Đông Nam Á thông qua đổi mới lãnh đạo và quản lý giáo dục”

Vào ngày 12-13 tháng 5 năm 2022, Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC), phối hợp với Ban thư ký SEAMEO và một số trung tâm khu vực của SEAMEO, sẽ tổ chức Hội thảo khu vực “Tăng cường giáo dục chất lượng, công bằng và hòa nhập tại Đông Nam Á thông qua

Xem thêm

23
Th6

Giải thưởng “Phát triển giáo dục bền vững” (ESD) SEAMEO-Nhật Bản 2021

Trong năm 2021, để thực hiện cam kết chung trong việc thúc đẩy các hoạt động giáo dục vì phát triển bền vững tại các trường học trên khắp Đông Nam Á và đảm bảo chất lượng giáo dục cho tất cả người học trong thời kỳ đại dịch COVID-19, Tổ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục các nước Đông

Xem thêm

16
Th4

Hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và quản lý giáo dục trong bối cảnh toàn cầu: Đổi mới và mô hình tiên tiến”

Hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục trong Bối cảnh Toàn cầu: Đổi mới và Mô hình tiên tiến”, ngày 28-29/10/2021 Vào ngày 28-29/10/2021, SEAMEO RETRAC sẽ phối hợp cùng với Hội đồng Giáo dục Quốc tế tỉnh Columbia – Canada (BCCIE), tổ chức Hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và Quản lý Giáo

Xem thêm