Chưa được phân loại

18
Th4

Khóa tập huấn trực tuyến về “Xây dựng đề cương chi tiết môn học”

Khóa tập huấn trực tuyến về “Xây dựng đề cương chi tiết môn học” Vào ngày 26-27/05/2022, SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn trực tuyến về “Xây dựng đề cương chi tiết môn học” cho giảng viên và cán bộ chuyên môn của các trường đại học và cao đẳng trong cả nước. Khóa tập huấn nhằm mục

Xem thêm

18
Th4

Buổi báo cáo chuyên đề trực tuyến khu vực về “Đổi mới trong Lãnh đạo và quản lý giáo dục: Những xu hướng và nhận thức về lãnh đạo quản lý giáo dục đại học sau đại dịch COVID-19”

Nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên SEAMEO trong việc giải quyết các vấn đề và xác định các giải pháp cho những thách thức liên quan đến lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học, và nhằm tạo ra một diễn đàn để các chuyên gia cùng thảo luận, cập nhật kiến ​​thức và trao đổi chuyên

Xem thêm

11
Th3

Hội thảo khu vực “Tăng cường giáo dục chất lượng, công bằng và hòa nhập tại Đông Nam Á thông qua đổi mới lãnh đạo và quản lý giáo dục”

Vào ngày 12-13 tháng 5 năm 2022, Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC), phối hợp với Ban thư ký SEAMEO và một số trung tâm khu vực của SEAMEO, sẽ tổ chức Hội thảo khu vực “Tăng cường giáo dục chất lượng, công bằng và hòa nhập tại Đông Nam Á thông qua

Xem thêm

9
Th3

Hội thảo quốc tế về “Đổi mới trong Lãnh đạo và Quản lý trong Giáo dục Đại học: Xu hướng và Thực tiễn toàn cầu trong Thời kỳ hậu đại dịch 19”

Hội thảo quốc tế về “Đổi mới trong Lãnh đạo và Quản lý trong Giáo dục Đại học: Xu hướng và Thực tiễn toàn cầu trong Thời kỳ hậu đại dịch 19” Vào ngày 07-08/07/2022, SEAMEO RETRAC sẽ phối hợp cùng với Hội đồng Giáo dục Quốc tế tỉnh Columbia – Canada (BCCIE), dưới sự tài trợ của Trường Đại

Xem thêm

23
Th6

Giải thưởng “Phát triển giáo dục bền vững” (ESD) SEAMEO-Nhật Bản 2021

Trong năm 2021, để thực hiện cam kết chung trong việc thúc đẩy các hoạt động giáo dục vì phát triển bền vững tại các trường học trên khắp Đông Nam Á và đảm bảo chất lượng giáo dục cho tất cả người học trong thời kỳ đại dịch COVID-19, Tổ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục các nước Đông

Xem thêm

16
Th4

Hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và quản lý giáo dục trong bối cảnh toàn cầu: Đổi mới và mô hình tiên tiến”

Hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục trong Bối cảnh Toàn cầu: Đổi mới và Mô hình tiên tiến”, ngày 28-29/10/2021 Vào ngày 28-29/10/2021, SEAMEO RETRAC sẽ phối hợp cùng với Hội đồng Giáo dục Quốc tế tỉnh Columbia – Canada (BCCIE), tổ chức Hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và Quản lý Giáo

Xem thêm

16
Th4

Khóa tập huấn quốc tế trực tuyến về “Tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý trường đại học” cho Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam

Khóa tập huấn quốc tế trực tuyến về “Tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý trường đại học” cho Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam Vào ngày 22-25/06/2021, SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn quốc tế trực tuyến về lãnh đạo và quản lý giáo dục dành cho các cán bộ lãnh đạo tại các trường

Xem thêm

16
Th4

Hội thảo khu vực “Giáo dục chất lượng, công bằng và hòa nhập tại Đông Nam Á thông qua đổi mới lãnh đạo và quản lý giáo dục”

Hội thảo khu vực “Giáo dục chất lượng, công bằng và hòa nhập tại Đông Nam Á thông qua đổi mới lãnh đạo và quản lý giáo dục” Trung tâm đào tạo khu vực SEAMEO (SEAMEO RETRAC) phối hợp với Ban Thư ký SEAMEO sẽ tổ chức hội thảo khu vực về “Giáo dục chất lượng, công bằng và hòa

Xem thêm

16
Th4

Khóa tập huấn về “Kỹ năng viết đề xuất xin tài trợ”

Khóa tập huấn về “Kỹ năng viết đề xuất xin tài trợ” Vào ngày 25-26/05/2021, SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn về “Kỹ năng viết đề án xin tài trợ” dành cho các cán bộ nghiên cứu, cán bộ dự án và quản lý dự án, giảng viên đang phụ trách công tác quản lý dự án tại

Xem thêm

14
Th4

Khoá tập huấn về “Huấn luyện kỹ năng mềm – Học phần 4”

Khoá tập huấn về “Huấn luyện kỹ năng mềm – Học phần 4” Với mục đích trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để phục vụ tốt cho công tác đào tạo, phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên, Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khoá tập huấn về “Huấn luyện kỹ năng mềm –

Xem thêm