Dự án

19
Th4

Bài báo khoa học đã xuất bản

STT Đề tài nghiên cứu/Bài báo Tác giả (nhóm nghiên cứu)/ Người trình bàu Hội nghị /Hội thảo/ Tạp chí Năm 1. Đánh giá so sánh giáo dục cơ bản tại Singapore: Những gợi ý cho Việt Nam (Bài báo bằng tiếng Anh) TS. Anita Clapano-Oblina ThS. Trương Thị Mỹ Dung TS. Hồ Thanh Mỹ Phương ThS. Trần Phước Lĩnh Hội

Xem thêm

10
Th8

Khóa bồi dưỡng các Phương pháp Thiết kế chương trình theo mục tiêu người học trong giảng dạy tiếng Anh

SEAMEO RETRAC phối hợp với Văn phòng tiếng Anh khu vực của Hoa Kỳ (RELO) đã tổ chức thành công khóa tập huấn về phương pháp thiết kế chương trình theo mục tiêu người học trong giảng dạy tiếng Anh cho 30 học viên là giảng viên từ các trường Đại học và Cao đẳng từ ngày 7/8 đến 9/8/2017.

Xem thêm