Báo cáo chuyên đề trực tuyến khu vực về “Quốc tế hóa giáo dục đại học trong bối cảnh đại dịch: Chuyển đổi thách thức thành cơ hội để phát triển”

Báo cáo chuyên đề trực tuyến khu vực về “Quốc tế hóa giáo dục đại học trong bối cảnh đại dịch: Chuyển đổi thách thức thành cơ hội để phát triển”

Vào ngày 10/12/2021, SEAMEO RETRAC đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề trực tuyến về “Quốc tế hóa giáo dục đại học trong bối cảnh đại dịch: Chuyển đổi thách thức thành cơ hội để phát triển” từ 08:30-11:30 (GMT + 7/Giờ Việt Nam). Buổi báo cáo đã được tổ chức trên nền tảng Zoom và phát trực tiếp trên kênh YouTube của Trung tâm SEAMEO RETRAC. Buổi báo cáo chuyên đề đã trở thành một diễn đàn cho các nhà lãnh đạo giáo dục, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và chuyên gia giáo dục cập nhật các giải pháp thực tiễn ở các nước trong khu vực Đông Nam Á; đồng thời, trao đổi các chiến lược quốc tế hóa hiệu quả và chia sẻ kinh nghiệm của họ về việc chuyển đổi những thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra thành cơ hội để nâng cao chất lượng giáo dục.

Diễn giả của buổi báo cáo chuyên đề bao gồm 07 các học giả và nhà lãnh đạo được mời từ các trường đại học khác nhau trong khu vực Đông Nam Á và từ các tổ chức quốc tế ở Úc và Canada. Với mục tiêu tập trung bàn luận về các chiến lược quốc tế hóa được áp dụng trong giáo dục đại học để giải quyết những thách thức trong và sau khủng hoảng, buổi báo cáo đã thu hút sự tham gia của hơn 190 đại biểu tham dự đến từ các quốc gia như Campuchia, Lào, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *