STEM-Focused EnglishWorks! Scholarship Program

STEM-Focused EnglishWorks! Scholarship Program

SEAMEO RETRAC, in cooperation with the Regional English Language Office (RELO), and the U.S. Consulate General Ho Chi Minh City announced the scholarship for STEM-Focused EnglishWorks! program.

Objectives:

  • Enhance learners’ English language skills for effective interaction and communication, specifically in the job-search process and in work-related areas;
  • Develop 21st Century skills such as communication skills, teamwork skill, creative thinking skill, and critical thinking skill.

Eligibility:

  • Vietnamese citizens, aged 18-30, living/studying in Ho Chi Minh City;
  • Senior students or graduates from STEM majors (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Benefits:

The scholarship covers*

  • Tuition fee;
  • Learning materials.

* Other fees (such as accommodation, transportation…) will be covered by the participants.

How to apply:

  • Submit an application form (https://bit.ly/4ceQulW);
  • A copy of an English language certificate (IELTS/TOEIC/TOEFL iBT/VSTEP…), equivalent to level B1 (CEFR);
  • Other related papers (if any).

Submission deadline: 10/04/2024

Contact information:

(Ms.) Vu Thi Tuyet Trinh

Division of Foreign Studies, SEAMEO Regional Training Center (SEAMEO RETRAC)

35 Le Thanh Ton Street, District 1, Ho Chi Minh City

Tel: 0283-8245618 (Ext: 144)

Email: vtttrinh@vnseameo.org

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG “TIẾNG ANH HƯỚNG NGHIỆP”

STEM-Focused EnglishWorks!

🎯 Mục tiêu chương trình:

   –   Nâng cao kiến thức và kỹ năng tiếng Anh để tương tác và giao tiếp một cách hiệu quả trong quá trình tìm kiếm việc làm và trong công việc;

   –   Phát triển các kỹ năng của thế kỷ 21 như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sáng tạo và tư duy phản biện.

👥️ Đối tượng tuyển sinh: thanh niên đã tốt nghiệp và chưa tìm được việc làm hoặc sinh viên năm cuối của các ngành về STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Chương trình học bổng hỗ trợ toàn bộ học phí và tài liệu học tập

🗂 Hồ sơ tuyển sinh:

1️⃣ Đơn ứng tuyển (theo mẫu tại link https://bit.ly/4ceQulW)

2️⃣ Bản sao chứng chỉ tiếng Anh (một trong các chứng chỉ tiếng Anh ở cấp độ B1 (CEFR) theo định dạng bài thi quốc tế (IELTS/TOEIC/TOEFL iBT…) hoặc chứng chỉ bậc 3 theo định dạng bài thi VSTEP)

3️⃣ Các loại hồ sơ có liên quan khác (nếu có).

🗓 Hạn chót nộp hồ sơ: 10/04/2024

Cách thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

☎ Thông tin liên hệ:

Vũ Thị Tuyết Trinh

Ban Ngôn ngữ & Văn hóa nước ngoài, Trung tâm SEAMEO RETRAC

Số 35 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

Điện thoại: 0283-8245618 (số nội bộ 144)

Email: vtttrinh@vnseameo.org

Comments are closed.