Hợp tác quốc tế trong đào tạo kết hợp cùng doanh nghiệp

Ngày 02/04/2018, Trung tâm SEAMEO RETRAC và Học viện Công nghệ Nam Alberta (SAIT) ký kết biên bản thiết lập quan hệ hợp tác cùng tổ chức chương trình tập huấn trong nước dành cho lãnh đạo các trường đại học với mục đích tăng cường chính sách và thực tiễn trong đào tạo gắn kết với doanh nghiệp.

Đào tạo gắn kết với doanh nghiệp là quá trình xem xét các cơ sở giáo dục tuyển sinh, chương trình giảng dạy, nghiên cứu, thực tập và dịch vụ việc làm sao cho phù hợp với nhu cầu của ngành nghề và doanh nghiệp, chuẩn bị tốt hơn cho những sinh viên sau khi ra trường. Đào tạo gắn kết ngành nghề là tiêu chí then chốt cho các trường đại học tại Việt Nam cải tiến chương trình giảng dạy đi sát với thực tiễn, phát triển tính hiệu quả, cung cấp cho sinh viên những chương trình thực tập và tư vấn hướng nghiệp tốt nhất. Hiệu quả trong gắn kết ngành nghề và doanh nghiệp giúp đào tạo nhiều sinh viên tốt nghiệp với năng lực thực tiễn và khả năng làm việc hiệu quả. SAIT là đơn vị giáo dục đứng đầu trong lĩnh vực này và từng có nhiều kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự tại khu vực Châu Á.

 

Comments are closed.