Cuộc gặp gỡ giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên Hoa Kỳ

Cuộc gặp gỡ giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên Hoa Kỳ

SEAMEO RETRAC luôn nỗ lực tạo dựng một cộng đồng quốc tế dành cho sinh viên, đội ngũ giảng viên và lãnh đạo cùng có chung mục đích phát triển giáo dục.

Vào ngày 13/04, đoàn gồm 21 sinh viên đến từ trường Đại học Loyola, Hoa Kỳ, Đại học Bách Khoa TP.HCM  và Đại học Sư Phạm TP.HCM đã đến thăm Trung tâm SEAMEO RETRAC đồng thời tham dự buổi chia sẻ thông tin giới thiệu về hoạt động của tổ chức SEAMEO, các dự án tại trung tâm SEAMEO RETRAC, chương trình thực tập, trao đổi thông tin về các hoạt động học tập, văn hóa của sinh viên quốc tế hiện đang thực tập tại các trường Đại học tại Việt Nam. Tại phần thảo luận, đoàn sinh viên đặt câu hỏi về các dự án, hệ thống các Trung tâm SEAMEO và chi tiết về cơ hội thực tập.

Comments are closed.