Chuyến thăm của Đại diện tổ chức Don Bosco Tech ASIA

Trong chuyến viếng thăm Việt Nam của các đại diện từ tổ chức Don Bosco Tech ASIA từ ngày 25/02 – 01/03/2019, đại diện từ Lào và Việt Nam đã viếng thăm Trung tâm SEAMEO RETRAC để kết nối và tìm hiểu về những đóng góp của Trung tâm cho khu vực. Trong buổi họp, hai đại diện đã chia sẻ thông tin về chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề (TVET) và nghe giới thiệu về các hoạt động và nghiên cứu của Trung tâm trong thời gian gần đây. Trung tâm SEAMEO RETRAC cũng đề xuất hợp tác với tổ chức Don Bosco trong việc nghiên cứu và phát triển về lĩnh vực TVET.

Comments are closed.