Seameo Retrac

13
Th5

Hội thảo khu vực “Tăng cường giáo dục chất lượng, công bằng và hòa nhập tại Đông Nam Á thông qua đổi mới lãnh đạo và quản lý giáo dục”

Ngày 12-13/5/2022, Trung tâm SEAMEO RETRAC, phối hợp với Ban Thư ký SEAMEO đã tổ chức tổ chức Hội thảo khu vực về “Tăng cường giáo dục chất lượng, công bằng và hòa nhập tại Đông Nam Á thông qua đổi mới lãnh đạo và quản lý giáo dục”. Đây là dự án hợp tác giữa các Trung tâm SEAMEO

Xem thêm

18
Th4

Khóa tập huấn trực tuyến khu vực về “Nâng cao sự xuất sắc trong lãnh đạo và quản lý giáo dục trong giáo dục đại học”

Khóa tập huấn trực tuyến khu vực về “Nâng cao sự xuất sắc trong lãnh đạo và quản lý giáo dục trong giáo dục đại học” Vào ngày 17-26/05/2022, SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn trực tuyến khu vực về lãnh đạo và quản lý giáo dục dành cho các cán bộ lãnh đạo tại các trường đại

Xem thêm

18
Th4

Khóa tập huấn trực tuyến về “Xây dựng đề cương chi tiết môn học”

Khóa tập huấn trực tuyến về “Xây dựng đề cương chi tiết môn học” Vào ngày 26-27/05/2022, SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn trực tuyến về “Xây dựng đề cương chi tiết môn học” cho giảng viên và cán bộ chuyên môn của các trường đại học và cao đẳng trong cả nước. Khóa tập huấn nhằm mục

Xem thêm

18
Th4

Buổi báo cáo chuyên đề trực tuyến khu vực về “Đổi mới trong Lãnh đạo và quản lý giáo dục: Những xu hướng và nhận thức về lãnh đạo quản lý giáo dục đại học sau đại dịch COVID-19”

Nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên SEAMEO trong việc giải quyết các vấn đề và xác định các giải pháp cho những thách thức liên quan đến lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học, và nhằm tạo ra một diễn đàn để các chuyên gia cùng thảo luận, cập nhật kiến ​​thức và trao đổi chuyên

Xem thêm

1
Th4

Chương trình tập huấn trực tuyến về Lãnh đạo và quản lý giáo dục cho khu vực Đông Nam Á năm 2022

Với sứ mệnh hỗ trợ các quốc gia thành viên SEAMEO trong việc xác định và giải quyết các vấn đề liên quan đến lãnh đạo và quản lý giáo dục, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức chương trình tập huấn trực tuyến về Lãnh đạo và quản lý giáo dục cho khu vực Đông Nam Á với các

Xem thêm

30
Th3

Khóa tập huấn trực tuyến về “Ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động kiểm tra và đánh giá trong giảng dạy trực tuyến”

Vào ngày 30-31/3/2022, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về “Ứng dụng CNTT cho hoạt động kiểm tra và đánh giá trong giảng dạy trực tuyến” dành cho 06 giảng viên và cán bộ chuyên môn đến từ các trường đại học, cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Khóa

Xem thêm

22
Th3

Buổi giới thiệu và định hướng của Khóa tập huấn trực tuyến về “Giáo dục hòa nhập và Giáo dục trong những Tình huống khẩn cấp”

Vào ngày 22/03/2022, buổi giới thiệu và định hướng của khóa tập huấn trực tuyến về “Giáo dục hòa nhập và giáo dục trong những tình huống khẩn cấp”, do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) và Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Khu vực Đông Nam Á (SEAMEO), cùng với

Xem thêm

11
Th3

Hội thảo khu vực “Tăng cường giáo dục chất lượng, công bằng và hòa nhập tại Đông Nam Á thông qua đổi mới lãnh đạo và quản lý giáo dục”

Vào ngày 12-13 tháng 5 năm 2022, Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC), phối hợp với Ban thư ký SEAMEO và một số trung tâm khu vực của SEAMEO, sẽ tổ chức Hội thảo khu vực “Tăng cường giáo dục chất lượng, công bằng và hòa nhập tại Đông Nam Á thông qua

Xem thêm

9
Th3

Hội thảo quốc tế về “Đổi mới trong Lãnh đạo và Quản lý trong Giáo dục Đại học: Xu hướng và Thực tiễn toàn cầu trong Thời kỳ hậu đại dịch 19”

Hội thảo quốc tế về “Đổi mới trong Lãnh đạo và Quản lý trong Giáo dục Đại học: Xu hướng và Thực tiễn toàn cầu trong Thời kỳ hậu đại dịch 19” Vào ngày 07-08/07/2022, SEAMEO RETRAC sẽ phối hợp cùng với Hội đồng Giáo dục Quốc tế tỉnh Columbia – Canada (BCCIE), dưới sự tài trợ của Trường Đại

Xem thêm

24
Th2

Khóa tập huấn trực tuyến về “Phương pháp giảng dạy tích cực”

Vào ngày 24-25/02/2022, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn trực tuyến về “Phương pháp giảng dạy tích cực” cho khoảng 8 giảng viên và cán bộ chuyên môn của các trường đại học và cao đẳng trong cả nước thông qua nền tảng Zoom. Hai chủ đề đã được đề cập đến trong khóa tập huấn

Xem thêm