Dự án quốc tế

24
Th4

Hội Thảo Khu Vực Về Khung Năng Lực Giáo Viên Và Sự Hài Lòng Của Giáo Viên Đông Nam Á

Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) phối hợp với Ban thư ký SEAMEO tổ chức Hội thảo Khu vực về Khung Năng lực Giáo viên Đông Nam Á và Triển khai Đề tài Nghiên cứu về Sự Hài lòng và Động lực của Giáo viên Đông Nam Á vào ngày 18-19/4/2019 tại Thành

Xem thêm

25
Th12

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác với National Geographic Learning-Cengage

Biên bản ghi nhớ này sẽ giúp đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong việc nâng cao trình độ tiếng Anh trong lớp học và phương pháp giảng dạy tiếng Anh của giáo viên tại các trường công lập ở Việt Nam, trao đổi học thuật, thông tin, tài liệu, hoạt động nghiên cứu v.v.  

25
Th12

Cuộc Thi Hùng Biện Tiếng Anh

25
Th12

Khóa tập huấn về phương pháp giảng dạy tiếng Anh và phát triển chuyên môn

Tiến sĩ Dawn Bikowski, Giám đốc chương trình phát triển ngôn ngữ tiếng Anh khoa ngôn ngữ học của Đại học Ohio, Hoa Kỳ trực tiếp giảng dạy trong suốt thời gian tập huấn. Với nhiều nỗ lực đóng góp của RETRAC, Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM, RELO, các học viên đánh giá cao đề xuất này và

Xem thêm

25
Th12

Khóa bồi dưỡng các Phương pháp Đổi mới trong việc giảng dạy tiếng Anh ở các trường Đại học và Cao đẳng tại Việt Nam

Giáo sư Tiến sĩ Dilin Liu, Giáo sư ngôn ngữ ứng dụng, khoa Anh ngữ của Trường Đại học Alabama, Hoa Kỳ trực tiếp giảng dạy trong suốt thời gian tập huấn. Với nhiều nỗ lực đóng góp của Trung tâm SEAMEO RETRAC, Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh và RELO, các học viên đánh giá

Xem thêm