Đề án trong nước

25
Th12

Đề án SEAMEO College – Mô-đun 3: Diễn đàn “Các vấn đề và giải pháp cho đổi mới quản lý giáo dục khu vực Đông Nam Á”

Mục đích của diễn đàn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý, tăng cường phát triển giáo dục, phát triển kinh tế xã hội, góp phần xác định và giải quyết các vấn đề giáo dục trong khu vực, hướng tới một cộng đồng Đông Nam Á sau năm 2015. Đề án SEAMEO College được sự tài

Xem thêm

10
Th8

Khóa bồi dưỡng các Phương pháp Thiết kế chương trình theo mục tiêu người học trong giảng dạy tiếng Anh

SEAMEO RETRAC phối hợp với Văn phòng tiếng Anh khu vực của Hoa Kỳ (RELO) đã tổ chức thành công khóa tập huấn về phương pháp thiết kế chương trình theo mục tiêu người học trong giảng dạy tiếng Anh cho 30 học viên là giảng viên từ các trường Đại học và Cao đẳng từ ngày 7/8 đến 9/8/2017.

Xem thêm