Khóa tập huấn “Phương pháp giảng dạy tích cực trong giáo dục đại học”

Khóa tập huấn “Phương pháp giảng dạy tích cực trong giáo dục đại học”

Vào ngày 27-28/11/2022, Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn về “Phương pháp giảng dạy tích cực trong giáo dục đại học” dành cho các giảng viên, cán bộ chương trình đến từ các trường đại học, cao đẳng, trường và viện giáo dục tại TP.HCM và các tỉnh thành lân cận. Khóa tập huấn được thiết kế nhằm giúp cho học viên được cập nhật kiến thức, kỹ năng liên quan đến ứng dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, xây dựng các hoạt động học tập trải nghiệm và thực hành các kỹ thuật giảng dạy phù hợp trong lớp học.

Tham gia khóa tập huấn, học viên sẽ được Trung tâm cấp chứng nhận hoàn thành khóa học, sau khi đạt một số tiêu chí có liên quan của khóa học.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ trang Facebook DOE – SEAMEO RETRAC hoặc liên hệ trực tiếp:
Cô Nguyễn Đặng Minh Thi
Chuyên viên chương trình, Ban Giáo dục
Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam
Tel: (0283) 824 5618 (Ext: 126)
Email: ndmthi@seameo.org

Comments are closed.