Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm

Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm

Ngày 10/8/2011, SEAMEO RETRAC tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm tại khách sạn Rex. Lễ kỷ niệm được tổ chức cùng ngày với phiên họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 14 và Hội nghị bàn tròn về quản lý và lãnh đạo giáo dục.

Tham gia lễ kỷ niệm có sự tham dự của Ngài Pehin Abu Bakar Apong, Chủ tịch Hội đồng SEAMEO lần thứ 46 và là Bộ trưởng Giáo dục Brunei; Ngài Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Giáo dục Việt Nam; Ngài Lytou Bouapao, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; TS. Witaya Jeradechakul, Giám đốc, Ban thư ký SEAMEO; các vị lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam qua các thời kỳ; Ông Trần Bá Việt Dũng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; đại diện các Trung tâm SEAMEO, đại diện ngoại giao đoàn tại thành phố Hồ Chí Minh, đối tác trong và ngoài nước, cơ quan báo đài và toàn thể cán bộ nhân viên chức Trung tâm SEAMEO RETRAC.

Nhân dịp này, Ngài Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho Trung tâm và TS. Đỗ Huy Thịnh, đồng thời trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho 4 thành viên Hội đồng quản trị ghi nhận những đóng góp của họ cho sự phát triển giáo dục Việt Nam. Bộ Giáo dục Lào và Campuchia cũng trao Huân chương cho Trung tâm ghi nhận sự đóng góp của Trung tâm cho sự phát triển giáo dục Lào và Campuchia.

Comments are closed.