Lễ tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ về Ngôn ngữ ứng dụng – Khóa 15 (2015–2017)

Lễ tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ về Ngôn ngữ ứng dụng - Khóa 15 (2015–2017)

Ngày 09 tháng 8 năm 2017, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Đại học Curtin, Úc tổ chức lễ tốt nghiệp cho 39 học viên khóa 15 (2015–2017) của chương trình Thạc sỹ về ngôn ngữ ứng dụng (Master of Arts in Applied Linguistics). 

Đây là chương trình do trường Đại học Curtin (Úc) và Trung tâm SEAMEO RETRAC hợp tác tổ chức. Đến nay chương trình đã mở được 15 khóa thu hút 605 học viên. Khóa 16 đang tuyển sinh và dự kiến sẽ khai giảng vào tháng 11 năm nay. Đây là chương trình đào tạo hiệu quả và thành công với 576 học viên đã tốt nghiệp, góp phần phát triển nguồn nhân lực cho ngành giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam và khu vực.

Comments are closed.